לוגו בית ביאליק

לפנים מן הווילון: שמונה קריאות בעגנון

אירוע לספרו של חיים באר

11.7.24

בית ביאליק
20:00
שעה ורבע
בתשלום
מבוגרים
עגנון

The David B. Keidan Collection of Digital Images from the Central Zionist Archives

בד בבד עם כתיבתו הספרותית הענפה, חיים באר ביסס את מעמדו כאחד מחשובי חוקרי יצירתו של ש"י עגנון. ב"לפנים מן הווילון", שהוא תוצר של שנות מחקר ארוכות, הוא בוחן כמה מיצירותיו המורכבות ביותר של ש"י עגנון. במרכזו של כל אחד מן הדיונים בספר באר מעמיד חידה פרשנית שהמחקר התקשה עד כה בפתרונה, ומציע לה פתרון מקורי.

 

משתתפים:

דן מירון

חיים באר

בלהה בן אליהו

 

מנחה: אלעד זרט


להרשמה לחצ\י כאן