לוגו בית ביאליק

׳מה לעשות לשכלולה של תל-אביב׳

"הנני רואה פשוט אסון גדול לעיר בעתיד הקרוב, אם לא ידאגו בעוד מועד להכניס לתוך השטח הבנוי, כבר בתוך השכונות, מספר מסוים של גינות קטנות מפוזרות פה ושם, סקוורים. לתכלית זו כדאי להפקיע מגרשים פנויים. בשום פנים אין להשאיר את העיר כמו שהיא בעינה כיום, בלי גינות במידה מספיקה. אי אפשר שהעוברים והשבים, הלכים יגעים, לא ימצאו בתוך העיר מקומות מרגוע וטיול. אי אפשר גם שהתינוקות של השכונות יהיו משוטטים ומתרוצצים ברחובות בין האבטומובילים והעגלות ונתונים לאבק ולסכנת מוות, מחוסר מקומות לשעשועים בקרבת מקום. צריך גם להתחשב עם הרושם הרע שחוסר גינות וירק עושה על אורחי חו"ל ועל אורחים מפנים הארץ, כיוון שהרושם הראשון של כל עיר בא מתוך מידת הירק שלה".

מתוך המאמר 'מה לעשות לשכלולה של תל אביב', 1933.

למסה המלאה של ביאליק

למפת הגינות של העיר