לוגו בית ביאליק

נורית זרחי בבית ביאליק

ערב למשוררת לצאת ספרה 'בלוז לתינוקות נולדים' [עריכת רות קרטון בלום, הוצאת הקיבוץ המאוחד]

23.1.20

אולם בית מאניה בבית ביאליק
20:00
30 ש"ח
דימוי ההזמנה שני מלאכים אוחזים כדור מאיר

על שירת נורית זרחי

רפי וייכרט, רות קרטון בלום

משוררים קוראים משירת נורית זרחי על רקע נגינת בלוז

יפתח אלוני, יונתן ורדי, רוני סומק,

נעם פרתום, יונתן קונדה, אורין רוזנר

מוזיקה

שלישיית ג'ס קורן, קמה ורדי

מנחה

קרן קוך