לוגו בית ביאליק

סקס בבית ביאליק

ערב השקה לצאת האנתולוגיה סקס. 26 סיפורים עברים עכשוויים [בעריכת ג'וליה פרמנטו צייזלר ואוריאל קון, הוצאת תשע נשמות]

29.7.21

גינת בית ביאליק
20:00
30 ש"ח
איור קאבר לאירוע

לאן נעלם הסקס בעברית?

רב שיח בהשתתפות:

אווה אילוז, אילנה ברנשטיין,

ג'וליה פרמנטו-צייזלר,

אוריאל קון

מנחה את הפאנל

שרי שביט

קטעי קריאה

אלמה דישי

מנחה 

קרן קוך